محو تماشا - من و تو **عشقولانه**
غلط است این تفکر که بپنداریم زندگی می گذرد بپذیریم زندگی می ماند ؛ من و تو می گذریم.....!
جمعه 30 بهمن‌ماه سال 1388
محو تماشا

گفته بودی که چرا محو تماشای منـی؟
وآنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی
مژه بر هم نزنم تا که ز دستـم نرود
 ناز چشم تو به قدر مـژه بر هم زدنـی 

من و تو عشقولانه 

آخرین برگ سفرنامه ی باران این است
که زمین چرکین است

Powered by WebGozar

دوستان

من وتو

دختر پاییزی

دیوونه قلب

کلبه درویشی

فقط واسه تو

همه سلیقه ها
هفتایی ها
عشق گمشده
اشک عشق